W związku z wykładniczym wzrostem rynku pojazdów elektrycznych można wskazać wielu beneficjentów usług związanych z B.O.M.T.S:

Podmioty prywatne będące właścicielami pojazdów w 100% elektrycznych lub hybrydowych plug in.

Spółki z prywatną flotą pojazdów, które mogą zdecydować się na wymianę części floty i włączenie do niej kilku pojazdów elektrycznych, odnosząc korzyści związane z tym, że za pośrednictwem platformy B.O.M.T.S. można zarządzać pojazdami zarówno z silnikiem spalinowym, jak i elektrycznym.

Hotele i resorty (które mogą „odsprzedawać” usługę swoim klientom, amortyzując w ten sposób w krótkim czasie całą inwestycję).

Uniwersytety, które mogą realizować usługi  bike & car  sharing na szczeblu wewnętrznym:  takie projekty mają istotną wartość edukacyjną i kulturową.

Władze gminne zainteresowane wdrażaniem polityki przyjaznej dla środowiska za pośrednictwem zintegrowanego, całodobowo monitorowanego systemu.

Spółki dystrybucyjne (na przykład sieci supermarketów), które chcą oferować swoim klientom dodatkowe usługi (osiągając jednocześnie znaczne zyski dzięki działalności w zakresie sprzedaży energii elektrycznej klientom zaopatrującym się w nią w  punktach ładowania).

Stacje paliw zainteresowane oferowaniem dodatkowej usługi poprzez wejście w sie „widoczną i dostępną” szerokiej rzeszy klientów dzięki usługom platformy B.O.M.T.S.

Prywatni inwestorzy, którzy chcą zrealizować prywatną sieć infrastruktury ładowania, osiągając w ten sposób znaczne zyski  dzięki działalności w zakresie kupna i sprzedaży energii elektrycznej.