According to different needs either the ITC / B.O.M.T.S. platform or the complete package can be supplied. It results as an evidence of facts that e.g. vehicles should be supplied throughout local partners.

In Italy for example Electric Drive Italia has achieved no. 2 important partnership agreements in Automotive sector with Mercedes Benz Roma and Volkswagen Group Italia.

Poza sektorem strategicznym przewiduje się działanie co najmniej
3 partnerów strategicznych, którymi są:

Spółki sprzedaży energii elektrycznej / spółki tradingowe:

Projekty mobilności elektrycznej wiążą się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną i w związku z tym stanowią linię strategicznego business developmentu dla spółek tradingowych, które mogą działać jako partnerzy w ramach określonych projektów.

Instytucje bankowe:

Ponieważ prawie wszystkie projekty wymagają wykorzystania systemów płatności w celu umożliwienia użytkowania różnych dostępnych pojazdów, instytucje bankowe mogą uzyskać znaczne dochody z opłat za korzystanie z ich systemów płatności on-line, połączonych z platformą B.O.M.T.S.; jednocześnie instytucje te mogą też działać jako promotorzy określonych inicjatyw.

Producenci pojazdów elektrycznych:

Producenci pojazdów elektrycznych są partnerami strategicznymi, ponieważ są oni w najwyższym stopniu zainteresowani dostarczaniem pojazdów „komunikujących się” i zarządzanych operacyjnie przez platformę B.O.M.T.S.