Mając na uwadze wykorzystanie technologii ICT w systemach ładowania i wynikającą z tego ich inteligencję, postanowiono opracować dla nich standardową architekturę również na szczeblu światowym, wskazując podmioty, które ją tworzą, przypisane im role oraz protokoły komunikacji między systemami przetwarzania działającymi w ich back-office.

Jak widać na obrazku, podmiotami są tutaj:

  • Klient (Customer) z pojazdem, który komunikuje się w Trybie 3 z terminalem ładowania
  • Stacja ładowania (Charge point)
  • Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie siecią elektryczną i za jej konserwację (DSO)
  • Dostawca energii (Energy Provider)
  • Podmiot odpowiedzialny za wszystkie kontakty z kierowcą (EmSP)
  • Podmiot odpowiedzialny za stację ładowania (CPO/CSO-Charge Point/Charge Spot operator)

W wyżej wskazanej architekturze rola Electric Drive Polska to rola EmSP w połączeniu z rolą CPO.

W związku z pełnieniem tych funkcji firma Electric Drive Polska zaopatrzyła się w platformę back-office (B.O.M.T.S.). Platforma ta, komunikując się z jednej strony z każdym terminalem (Charge Point), a z drugiej z DSO, jest w stanie dostarczać użytkownikowi końcowemu (customer) wiele usług, których oferta jest dodatkowo wzbogacona dzięki współpracy aplikacyjnej z innymi systemami informatycznymi (turystycznymi, PA itp.). Wszystkie pozostałe podmioty, w szczególności Energy Provider i DSO, wykonują swoje podstawowe zadania, jakimi są odpowiednio dostarczanie energii i zarządzanie siecią dystrybucyjną.

W przyszłości DSO będzie przekazywać EmSP 24-godzinną prognozę dostępnej lokalnej zdolności przesyłowej, tak aby EmSP i CPO mogli dostosowywać profile ładowania pojazdów elektrycznych w ramach dostępnej zdolności przesyłowej.

Biznes plany/ Przychody/ IRR

Wartość dodana projektu jest reprezentowana widocznie przez platformę B.O.M.T.S. (co w dzisiejszych czasach jest wyjątkowym rozwiązaniem), jak w całej platformie plany biznesowe, które zostały wcześniej uzgodnione z klientami/ końcowymi użytkownikami, mogą być monitorowane i sprawdzane 24 godziny na dobę.

Środowisko i Marketing

Wynika to jako dowód faktów, że rozwiązania  AM stanowią przyszłość w kategoriach zmniejszenia oddziaływania na środowisko,a więc są celem wielu firm.

Ponadto należy podkreślić, że również pod względem potencjału marketingowego infrastruktury pojazdy elektryczne mogą przynieść ogromną poprawę obrazu dla właścicieli infrastruktury.

Poza tym aplikacje IT – ICT, wysoki potencjał platformy B.O.M.T.S. reprezentowany jest przez możliwość interakcji z siecią elektryczną.

Zarządzanie Energią

Wynika to jako dowód faktów, że obecny gwałtowny wzrost sektora e-pojazdu, w konsekwencji wpływa na (jak to zostało już przetestowane w branży fotowoltaicznej) ogólną stabilność sieci.

Możliwe ograniczenia zawsze będą różnić się w zależności od cech lokalnych sieci i obecności e-pojazdów (z których każdy ma oczywiście również różne właściwości pochłaniania energii).

W celu rozwiązania tej ważnej kwestii, platforma będzie współdziałać poprzez pomiar parametrów sieci w czasie rzeczywistym.

Istnieją dwa główne parametry, które muszą być analizowane przy regulowaniu wahań sieci:

Sieć przeciążona
W przypadku przeciążenia sieci, operator zwykle „odcina” główne źródła absorpcji energii, powodując ogromne szkody dla użytkowników, a w konsekwencji obniżenie spodziewanych przychodów z biznes planów.

Projekt będzie zatem nakreślał inteligentne rozwiązania w celu uniknięcia rozłączenia sieci z wykorzystaniem systemów przechowywania baterii: systemy te mogą być reprezentowane bezpośrednio – baterie umieszczone wewnątrz samochodu, lub przez systemy zewnętrzne, specjalnie dedykowane do lokalnych sieci/ systemów.

Ten proces i obieg przechowywania będzie oczywiście dostosowany w zależności od każdego konkretnego dostępnego systemu przechowywania baterii, jak każdy inny system, w którym bateria ewidentnie wymaga przestrzegania parametrów technicznych baterii.

Niedociążenie sieci
W przypadku niskiego obciążenia sieci system automatycznie zmniejszy ładowanie pojazdów elektrycznych, w celu zagwarantowania możliwych stawek ładowania.

System jest również w stanie zarządzać selektywną redukcją stawek, oznacza to, że poszczególne punkty ładowania, które zostały potwierdzone jako punkty główne, mogą mieć na to wpływ w sposób selektywny.